Регистрирайте се като клиент на зарядната мрежа на ЕЛБУЛ

Услугата предоставяна от Елбул е предплатена. При регистрация Вие захранвате с минимум 40 лева сметката си за таксуване във вашия профил. Плащането на зарядните сесии се извършва чрез тази сметка, като цената зависи от ценообразуването на отделната зарядна станция. Когато салдото в профила Ви падне под 10 лева, автоматично ще бъде таксувана сума от кредитната Ви карта, която ще допълни сметката Ви за таксуване до 40 лева. Автоматично ще получите разписка за тази транзакция на Вашия имейл.